huishoudelijk reglement

Elke persoon kan enkel de zaak betreden, mits voorlegging van een geldig identiteitsdocument (of gelijkwaardig) en naleving van onderstaande regels. Wens je dit niet te doen, kom je de zaak niet in. Bij betaling van het toegangsgeld of bij de aankoop van een ticket verklaar je je akkoord met onderstaande regels:

 

De volgende gedragingen zijn niet toegelaten:

 

Overdreven alcoholgebruik.

Het plegen van feitelijkheden of gewelddaden ten opzichte van het aanwezige cliënteel, het personeel, de uitbater(s) of derden.

Het dragen van gelijk welk wapen.

Het gebruik, het bezit en de verkoop van verdovende middelen, zowel alleen als in groep, in of rondom de zaak.

Onaangepaste kledij of onverzorgd uiterlijk.

Discriminatie op basis van ras, huidskleur, nationaliteit, etnische herkomst, geslacht, geaardheid en overtuiging.

Het verkopen en/of verspreiden van gelijk welk goed zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbater of zijn vertegenwoordiger.

 

Klanten die de zaak verlaten, worden verzocht:

Geen vandalisme te plegen.

De netheid en orde te respecteren.

Geluidsoverlast te beperken tot een absoluut minimum.

Zich te onthouden van deelname aan het verkeer indien zij onder invloed zijn van alcohol, verdovende middelen en de verkeersregels te respecteren

 

Overtreders van bovenvermelde bepalingen riskeren:

 

Het verzoek hun gedrag aan te passen en de richtlijnen van het personeel op te volgen.

Doorverwijzing en mogelijk signalement aan de politie en gerechtelijke vervolging.

Een uitzetting uit de zaak en een toekomstig toegangsverbod (van max. 1 jaar) in alle zaken/fuiven/etablissementen waar het safe party zone concept van kracht is.

Indien de scan van je identiteitsdocument aantoont dat er voor jou een toegangsverbod loopt, de toegang tot de zaal ontzegd te worden en de kans dat er een administratieve sanctie opgelegd wordt.

 

Bij het binnenkomen zal gevraagd worden om jouw identiteitskaart of gelijkwaardig document in een elektronische lezer te plaatsen of te laten scannen. Hierbij worden je gegevens op geen enkele wijze bijgehouden. Enkel als je geen elektronische identiteitskaart hebt worden persoonsgegevens verwerkt. Je kan de scan weigeren maar in dat geval zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.